Makt Plast Gift & Våra barn

Klicka för stor bild
Klicka för stor bild

There´s a great future in plastics i filmen Mandomsprovet har förvandlats till Plast kan bli vår undergång. Giftiga ämnen hittas lika ofta i barnens plastleksaker som i smart elektronik. I blodprov från Svalbards isbjörnar hittas klädimpregneringsrester.
    
Ethel Forsberg med nio år som generaldirektör för Kemikalieinspektionen beskriver i Makt Plast Gift & Våra barn maktspelet inom triangeln kemi, ekonomi, politik. Ger fakta om PVC-plastens och andra ämnens giftighet. Förklarar hur skärpt lagstiftning, myndigheter och bransch i samarbete ska kunna minska kemikaliernas skadliga verkan. Förklarar hur ökad allmänbildning om kemiska ämnen i bostäder och i vardagsprodukter är nödvändig för den som tar ansvar för barns bästa. Betydelsen av att bryta vårt slentrianmässiga förhållande till farliga kemikalier. Realism krävs och optimism.
    

Klicka för stor bild
Klicka för stor bild

Faktagranskare är professor Åke Bergman, internationellt erkänd miljökemist och redaktör för WHO:s och FN:s rapport State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012.

Klicka för stor bild
Klicka för stor bild


Titel: Makt Plast Gift & Våra barn / Power Plastic Poison, and Our Children.
Författare: Ethel Forsberg, tidigare GD, Kemikalieinspektionen
Faktagranskning: Åke Bergman, professor i miljökemi
Formgivare: www.bokochform.se
Antal sid: ca 224
Format: 120x165 mm. Mjukband
Publiceras: 2014
Förlag: Sarstad Press AB
ISBN: 978-91-978142-0-1


För mer information: info@sarstad.se

Dela med dina vänner!