Cleantech - som tillväxtmotor

Marknaden för miljöteknik är på god väg att bli en ny tillväxtmotor i svensk ekonomi. En förutsättning är att investerare har mod att satsa på innovativa företag redan innan de blivit allmänt accepterade och kända som objekt för andra intressenter.