Team

Monika Sarstad


Grundare och delägare. Idé, att företaget ska fungera som ett nav mellan miljöarbete och näringsutveckling. Sarstad har arbetat som förlagsredaktör, producent för kampanjer, evenemang, utställningar och seminarier. Marknadsföring och PR. Sarstad har arbetat med idéutveckling nationellt och internationellt. Fil.kand, kulturantropologi, Uppsala universitet, GI/IHR och Dramatiska Institutet.
    
    

Pia Bergman


Sociolog med masterutbildning inom marknadskommunikation från IHR. Skribent och kommunikationsstrateg. Bergman har producerat informationsmaterial, utbildningar, mässor, och kampanjer. Utlandsstationering som rådgivare inom internationellt utvecklingssamarbete. Konsultuppdrag inom näringsliv, offentlig sektor, media och internationella organisationer.